• Najnovšie

  Novinky

    • Žiaci tvoria školský parčík

     Zo získaných prostriedkov z projektu Deti pre Bratislavu sme so žiakmi začali na hodinách techniky realizovať parčík v školskej záhrade. Ideou je zakomponovať prírodné relaxačné a edukačné prvky tak, aby sa deti v školskom areáli cítili príjemne a mohli tak bezpečne s kamarátmi tráviť svoj voľný čas. Prvou fázou je realizácia hmyzieho domčeka, chodníka zdravia a knižnej búdky. Ku jazierku pribudne altánok a sedenie z pníkov v indialnskom štýle. V okolí budú náučné tabule s informáciami o faune v okolí školy a o histórii školy a atmosféru budú dotvárať farebné vtáčie búdky a keramické závesné dekorácie. Dnes sa činila najmä 7.B s autorkou projektu, pani učiteľkou Brliťovou. Chodník zdravia zas realizoval pán učiteľ Procházka s piatakmi. Deti sa učili orezávať kôru s umeleckým stolárom Danielom, ošetrovať a dekorovať drevo a vyrábať keramiku. Získali tak praktické zručnosti, ktoré sú pop

    • Ďalší výtvarný mega úspech!

     Ilustrácia od Oscara Zaťka zo 6.A v novej knihe od slávnej autorky Harryho Pottera.


     Ikabog je originálny príbeh J.K. Rowlingovej, ktorý napísala pred viac ako desiatimi rokmi ako rozprávku
     na dobrú noc pre svoje deti. Neskôr sa však rozhodla o tento obľúbený príbeh svojej rodiny podeliť a
     spríjemniť tak čas deťom a rodičom uväzneným doma vinou pandémie Covid-19. Koncom roka 2020 sa
     uskutočnila súťaž, počas ktorej mohli deti v o viacerých krajinách ilustrovať jednotlivé kapitoly Ikaboga.
     Porota na Slovensku vybrala pre slovenskú verziu knihy 32 víťazných ilustrácií, ktoré doplnili tlačenú
     podobu knihy.
     Náš talentovaný žiak Oscar Zaťko zo 6.A je medzi 32 úspešnými víťazmi a jeho nádherná ilustrácia
     s názvom „Močiar, v ktorom údajne žije ikabog“ zdobí Rowlingovej knihu. Vďaka Oscarovmu úspechu
     získala jeho trieda zaujímavé knihy v hodnote 300 eur a mohla si vytvoriť triednu knižnicu. Grat

    • Čítame radi

     Naša základná škola sa zapojila do rozvojového projektu “Čítame radi”, cieľom ktorého je podpora čitateľskej gramotnosti žiakov. Knižničný fond školskej knižnice sme tak rozšírili o niekoľko desiatok nových titulov zväčša pre druhý stupeň. So žiakmi sme ich rozdelili do kategórií – 1. literatúra faktu, 2. rozprávky a povesti, 3. klasika a 4. voľnočasová beletria. Žiaci si budú môcť knižné tituly zapožičať alebo z nich čítať počas prestávok. Informovať ich budú slovenčinári. Prevažná väčšina patrí medzi povinné čítanie. Uverejňujeme zoznam kníh.

    • Krásny Deň matiek!

     Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Pri tejto príležitosti žiaci ZŠ a MŠ tvorili pekné priania, pozdravy, či papierové kytičky, ktorými chcú potešiť svoje mamičky.

    • Interpretácia umeleckého diela

     V ostatnom období sme na hodinách výtvarnej výchovy so žiakmi 4. ročníka riešili interpretácie umeleckého diela. Žiaci navštívili trvalú expozíciu sôch v Horskom parku. Žiaci sa na výstave stretli s dielami kľúčových osobností sochárstva 20. a 21. storočia ako sú napríklad Jozef Kostka, Rudolf Uher, Pavol Tóth, Štefan Belohradský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Meliš, ktorí zásadným spôsobom menili podoby slovenského umenia.

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Školské pomôcky
   • Kontakty

    • ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava
    • zsdubova1ba@gmail.com
    • +421 2 54771703
    • Dubová 1, 811 04 Bratislava I
    • 52604519
    • zsdubova.edupage.org
    • Mgr. Eva Dubeňová
    • Mgr. Mária Šimunková Ing. Alena Šáteková PhDr. Renáta Daaj Eva Pinterová
    • Ing.Arch. Eva Roháľová
    • Ing. Silvia Křižová
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje