Navigácia

Partneri
Novinky

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V dňoch 13. - 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde si deti mali možnosť overiť svoje zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením a rozprávaní. Veľmi sa tešíme, že deti prejavili o takýto druh súťaže záujem a ponúkli nám tak možnosť užiť si ich výbornú angličtinu. Napriek tomu, že boli sily vyrovnané a rozhodnutie, kto postúpi do obvodového kola nebolo jednoduché, tento rok sa ho v kategórii 1A (4.-7.ročník) zúčastní Rahim Hikmet žiak 6.B a v kategórii 1B (8.-9roč.)Tamara Hanzelová žiačka 8.A triedy.

 • Vianočný stromček našej školy v meste

  Aj naša škola má stromček v meste. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, aj tento rok pripravili podujatie Vianoce v meste, ktorého súčasťou je aj projekt „Vianočné stromčeky“ pre základné, stredné a umelecké školy. Stromčeky sú nainštalované na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého. Neozdobené vianočné ozdoby, ktoré sme obdržali, sme následne na výtvarnej výchove vymaľovali a dozdobili podľa vlastnej fantázie a dňa 29.11. 2018 sme sa so žiakmi zúčastnili zdobenia stromčeka pripraveného pre našu školu. Viac vo fotogalérii.

 • Povinné čítanie inak

  Žiaci piateho ročníka si aj tento školský rok vytvorili inú formu čitateľského denníka. Keďže nám záleží na popularizovaní čítania, na hodinách slovenského jazyka a literatúry zvolili alternatívny postup pri tvorbe čitateľského záznamu z mimočítankového čítania. Spojili sme hodiny literatúry a výtvarnej výchovy a vytvorili sme si vlastnú Bibliotéku, kde žiaci prostredníctvom knižných reklamných plagátov predstavili prečítané tituly. Ich práce si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

  Zvolenú knihu si prvý polrok mohli žiaci vybrať podľa svojho záujmu. Každý žiak priniesol svoju obľúbenú prečítanú knihu a predstavil ju svojim spolužiakom. Takto sa zozbierala v triede pekná zbierka kníh, pričom si žiaci knihy vzájomne povymieňali. V druhom polroku budú mať knihu vybranú zo zoznamu odporúčaného mimočítankového čítania a jej spracovanie bude prebiehať pod dohľadom vyučujúcich prostredníctvom počítačovej grafiky.

 • Na hodine slovenského jazyka písali žiaci piateho ročníka svoju prvú slohovú prácu na druhom stupni. Prepojili sme momentálne preberané učivo - Písanie listov a pohľadníc - a predvianočný čas a zvolili sme tému im dobre známu – List Ježiškovi. Tento raz sa však nemali zamerať na materiálne veci ako zvyčajne, ale zamyslieť sa nad zhodnotením ostatného roka, na všetko, za čo sú vďační a čo by priali iným. Väčšina piatakov si dala veľmi záležať a tie najkrajšie listy zverejňujeme. Veríme, že sa ich obsahom predvianočne naladíte spolu s nami.

 • Zber papiera a plastov!

  Našim deťom nie je ľahostajné, ako to vyzerá okolo nich, preto sme sa ako škola rozhodli zapojiť do projektu "OLOMÁNIA." Prosíme teda všetkých rodičov/starých rodičov/priateľov i známych, sympatizantov školy, aby "zasypávali našu školu separovaným odpadom." Papier musí byť zviazaný, čisté plastové fľaše i s uzávermi vhodíte do pripraveného plastového vreca.

  Stanovisko pre tento odpad je označené a nachádza sa vo vestibule školy.

  Ďakujeme:-)

 • Spoznaj RAP!

  „Spoznaj RAP!“ je názov výchovného podujatia, ktoré dňa 19. 11. 2018 priblížilo tento hudobný žáner žiakom našej školy. V živých ukážkach predviedli rapovú klasiku, freestyle aj iné hudobné žánre úzko s rapom späté (jazz, reggae, funky), pričom si mohli žiaci zasúťažiť rozpoznávaním live hudobných ukážok. Naši žiaci dostali aj jedinečnú šancu sa do programu interaktívne zapojiť a štyria z nich naživo vystúpili. Výchovného koncertu sa zúčastnili žiaci 4. – 9. ročníka a v telocvični to doslova burácalo.

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 15.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažilo 24 žiačok a žiakov 6. – 9. ročníka. Súťaž mala dve časti. V prvom kole súťažiace a súťažiaci diskutovali na rôzne ľudskoprávne témy. V druhej časti vypĺňali test, ktorý preveril ich všeobecný prehľad v danej oblasti.

  Teší nás, že v silnej konkurencii deviatakov sa presadili a do druhého kola postúpili aj šiestaci.

  Konečné výsledky po dvoch kolách:

  1. miesto: Ramzi Selim Hikmet

  2. miesto: Linda Adamová

  3. miesto: Vladimír Sekerka

Novinky

Kontakt

 • ZŠ Dubová 1
  Dubová 1, 811 04 Bratislava I
 • +421 2 54771703

Fotogaléria