Navigácia

Partneri
Oznamy

Jún:

 12.6.2019 Burza detí i rodičov

  29.5.2019  Johny na škole

10.5.2019 Deň matiek v ŠKD

Aktuálny čas

Nedeľa 16. 6. 2019

Novinky

 • Letný bazár na ZŠ Dubová

  Letný bazár, ktorý sa konal 12.6.2019 v areáli našej školy sa vydaril. Deti s chuťou kupovali, predávsli i vymieňali pokemon karty, koláče, nerfky, knihy, a iné pre nich dôležit veci. Niektorým z nich sa podarilo čo to dostať i zadarmo. Z akcie mali obrovskú radosť, kedže predávali veci ich srdcu blízke. Ten kto sa bazáru nezúčastnil si bude musieť počkať na budúci rok. Tohtoročnú atmosféru si však môže vychutnať už teraz, prostredníctvom fotogalérie.

 • Vzdelávací program Život na hrade

  Dňa 6.6.2019 sa žiaci 2.A a 2.B triedy v rámci vzelávacieho programu "Život na hrade" zúčastnili výletu na hrad Červený kameň. Dozvedeli sa, ako sa na hrade umývalo, chodilo na záchod, kúrilo, spalo, varilo – skrátka žilo. To, že kedysi sa žilo inak ako dnes, viedel ivšetci. Ako inak – to však už každý nie. Sprievodca nám to porozprával pri prehliadke devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu. A ako bonus sme stihli vidieť aj v akcii policajné psy a kone. Nechýbal ani elitný útvar Lynx Commando, zlaňovanie z vrtuľníka ... Všetci sme si to užili.

 • Projektový týždeň 2019

  Projekt Staroveké Grécko, ktorý bol tento školský rok nosnou ideou Projektového týždňa 2019 na našej škole, začal Ezopovými bájkami a pokračoval workshopmi žiakov 6. ročníka, ktorí ho pripravili pre piatakov, štvrtákov a druhákov. Šiestaci zrealizovali vo svojich triedach stanovištia s tematikou kultúry, olympijských hier, bájí a osobností tohto obdobia. Komplexnej príprave tém sa venovali na dejepise, výtvarnej a hudobnej výchove, literatúre a fyzike. Na každom stanovišti sa skupiny mladších žiakov dozvedeli niečo z teórie a boli pre nich pripravené aj rôzne praktické úlohy, za ktoré získali grécke mince použiteľné v triednom bufete. Súčasťou bolo aj hudobné predstavenie druhákov, ktorí nacvičili flautové predstavenie.Mladší žiaci mali takto možnosť vzdelávať sa inou zaujímavou formou a šiestaci si vyskúšali organizáciu, plánovanie, tímovú spoluprácu a lektorovanie. Sami na záver vyhodnotili celkový prínosný význam akcie. Pozrite si, ako vznikal a prebiehal tento veľký projekt.

 • Hodnotenie školy - spätná väzba predĺžené do 14.6.2019!

  Milí rodičia i žiaci, predkladáme Vám štvrtý ročník hodnotenia a sebahodnotenia našej školy. Všetky doterajšie hodnotenia nájdete priamo na webstránke v sekcii O škole: https://zsdubova.edupage.org/text83/.

  Týmto dotazníkom vytvárame priestor pre Vaše názory a zachytenie aktuálneho stavu. Získané informácie budú použité pre ďalšie skvalitnenie školy a tiež ako Swot analýza do Školského vzdelávacieho programu našej školy. Výsledky budú dostupné aj na webstránke. Prosíme o konštruktívnosť, o vyplnenie dotazníka s otvorenou mysľou a úctou k všetkým účastníkom vzdelávania. Svoju voľbu vyjadrite číslom. Zároveň je možnosť pri každej otázke ju i slovne opísať a konkretizovať. Vaše vysvetlenia nám pomôžu porozumieť Vašej voľbe. Dotazník je možné vyplniť do 14.6.2019! Dotazník je anonymný. Vopred ďakujeme za úprimnosť a otvorenosť.

 • Finálová miniliga basketbalu

  V nedeľu 26.5.2019 sa konala piata (finálová) miniliga v tomto školskom roku. Cieľom finálovej miniligy ako aj minilíg pred je zabaviť sa športom, basketbalom, spoznávať nových kamarátov, vytvárať novú komunitu hráčov, trénerov a rodičov. Deti mali poslednú možnosť zmerať si sily proti iným prípravkám, ktoré patria pod klub MBK Karlovka. Naše deti skončili na 3. mieste. Získali medaily a diplomy. Každoročne sa vyberajú deti, ktoré majú potenciál venovať sa basketbalu profesionálne. Z našich detí bolo vybraných sedem. Verím, že ich basketbal pohltí a budú sa mu venovať naplno a takisto prispejú k dobrým výsledkom v reprezentácií školy v basketbale na 2. stupni. Na záver sa chcem poďakovať rodičom za nedeľné ranné vstávanie J a za fotky pánovi Hodermanskému. Mali sme najvyššiu účasť čo sa týka počtu detí.

 • Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2005, účinkovaním v reality šou Miliónový tanec. Svoje tanečné majstrovstvo predviedol pri blížiacom sa sviatku všetkých detí i na ZŠ Dubová dňa 29.5.2019. A... stálo to za to.

 • Ezopové bájky

  Projekt Ezopove bájky je súčasťou veľkého projektu Staroveké Grécko v rámci Projektového týždňa 2019 na našej škole. Ezopove bájky sú témou divadelných predstavení piatakov, ktoré si pripravili pre mladšie publikum. Nácvik divadelného predstavenia spája v sebe medzipredmetové prepojenie literatúry, výtvarnej a hudobnej výchovy v piatom ročníku. Vedie žiakov k cvičeniu pamäti, tímovej spolupráci, organizácii a odvahe vystúpiť pred publikom. Žiaci si sami vytvorili masky, divadelnú scénu a scenáre. Jednotlivé skupiny nacvičili najznámejšie bájky: Bocian a havran, Lev a myš, Korytnačka a zajac, Chlapec a vlk, Pastier a vlk, Havran a líška. Bájky starogréckeho bájkara boli leitmotívom nielen pre divadelné predstavenia, ale aj výstavu výtvarných prác žiakov prvého stupňa a piatych ročníkov. V pondelok 27.5.2019 si všetci prvostupniari postupne pozreli premiéru 18 divadelných scénok s hudobným doprovodom. Piataci predviedli počas 4 hodín úžasné predstavenia. Boli perfektne pripravení, prekonali trému a svoje vystúpenia si mimoriadne vychutnali. Okrem pekných zážitkov odchádzali diváci obohatení aj o poučenia, ktorými každá odohraná bájka končila. Piataci boli odmenení vždy veľkým potleskom. Pozrite si fotogalériu z generálky, premiéry a pripravenej výstavy.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ Dubová 1
  Dubová 1, 811 04 Bratislava I
 • +421 2 54771703

Fotogaléria